ADCDENTAL

ADCDENTAL Xem bản đồ


Xác thực
2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Điều Dưỡng Nha Khoa

30/10/2021 Thái Nguyên 5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Bác Sĩ Nha Khoa

30/10/2021 Thái Nguyên 7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: ADCDENTAL
  • Quy mô:
  • Website: