AIA EXCHANGE

50 Bạch Đằng Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Hoạch Định Tài Chính

20/10/2021 Đà Nẵng 12 triệu - 15 triệu Dài hạn

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

20/10/2021 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 50 Bạch Đằng
  • Quy mô:
  • Website: