BCShop

120/16 đương so 4. P16. Gò Vâp Xem bản đồ


Xác thực
2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Cộng Tác Viên Bán Hàng

30/09/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Bán thời gian

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

20/11/2021 Hồ Chí Minh, Bà... Thương lượng Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 120/16 đương so 4. P16. Gò Vâp
  • Quy mô:
  • Website: