Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Trà Vinh Hạn nộp: 28/02/2021

Internship for Business Studies - English Language Study Students

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 26/05/2021

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Lương: Thương lượng Khu vực: Tây Ninh Hạn nộp: 31/03/2021

Biên Phiên Dịch

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất (Biết Tiếng Hàn)

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 28/02/2021

Trợ Lý Phiên Dịch

Lương: Thương lượng Khu vực: Tiền Giang Hạn nộp: 18/04/2021

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: An Giang Hạn nộp: 28/02/2021

Phiên Dịch Tiếng Hàn Samsung Thái Nguyên

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Lương: Thương lượng Khu vực: Tây Ninh Hạn nộp: 28/02/2021

Trưởng Ban Đối Ngoại Tiếng Trung

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 11/03/2021

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 07/03/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Các từ khóa phổ biến