Công Ty ÂU - Lạc Việt

Cẩm Lệ Xem bản đồ

8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

08/11/2020 Hồ Chí Minh, Cần... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

NHÂN VIÊN MARKETING

08/11/2020 Hồ Chí Minh, Cần... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ

08/11/2020 Hồ Chí Minh, Cần... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

28/10/2020 Hồ Chí Minh, Cần... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (ACC)

28/10/2020 Hồ Chí Minh, Cần... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

TRỢ LÝ CÁ NHÂN (PA)

28/10/2020 Hồ Chí Minh, Cần... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (HR)

28/10/2020 Bắc Ninh, Cần Th... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ (LAW)

28/10/2020 Hồ Chí Minh, Cần... 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Cẩm Lệ
  • Quy mô:
  • Website: