Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential

1N Núi Thành Xem bản đồ

4 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Thư Ký Văn Phòng

31/01/2021 Đà Nẵng 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm

31/01/2021 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm

16/01/2021 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

31/01/2021 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Bán thời gian

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 1N Núi Thành
  • Quy mô:
  • Website: