CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP

Cụm Công Nghiệp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp Xem bản đồ

8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

TRỢ LÝ MARKETING

30/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

31/10/2020 Đồng Tháp 7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Thợ Hàn Mig

05/10/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Lao Động Phổ Thông

05/10/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phòng Mẫu

30/11/2020 Bình Dương 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

TÀI XẾ LÁI XE

25/09/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Hoạch Data

31/08/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phòng Mẫu

30/09/2020 Bình Dương 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Quy mô:
  • Website: