CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP

Cụm Công Nghiệp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp Xem bản đồ

20 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Thủ Kho

31/03/2021 Đồng Tháp 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

31/03/2021 Đồng Tháp 7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Nhân Viên Kế Hoạch

31/03/2021 Đồng Tháp 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bán Hàng Online

19/03/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sales Admin

19/03/2021 Đồng Tháp 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên IT

10/03/2021 Đồng Tháp Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

25/03/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua

04/03/2021 Đồng Tháp 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

04/03/2021 Đồng Tháp 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Nhân Sự

04/03/2021 Đồng Tháp 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Sản Xuất

31/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sales

18/03/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Quy mô:
  • Website: