CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Số 145 Xem bản đồ

3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Chuyên Viên Quản Lý Kỹ Thuật (Phòng Thử Nghiệm Chất Lượng)

31/03/2021 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phòng Phát Triển Sản Phẩm

31/03/2021 Hà Nội 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thử Nghiệm Viên (Phòng Thử Nghiệm Chất Lượng)

31/03/2021 Hà Nội 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Số 145
  • Quy mô:
  • Website: