Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất

Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành Đà Lạt Xem bản đồ

10 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

15/04/2021 Lâm Đồng 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Senior Content Marketing

31/03/2021 Lâm Đồng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Điều Phối Xe

28/02/2021 Lâm Đồng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Ngân

28/02/2021 Lâm Đồng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bán Hàng

28/02/2021 Lâm Đồng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Lễ Tân

28/02/2021 Lâm Đồng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

31/01/2021 Lâm Đồng 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA/ QC Thực Phẩm

30/01/2021 Lâm Đồng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Kho

31/03/2021 Lâm Đồng Thương lượng Hợp đồng

Nhân viên Sale Admin

02/04/2020 Lâm Đồng 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành Đà Lạt
  • Quy mô:
  • Website: