Công ty Cổ phần Dệt may Supertex

Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội Xem bản đồ

http://supertex.com.vn/


Xác thực
2 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Supertex Textile Joint-stock company started its first business activities in 2010. The main goals of Supertex are to build up high quality to create a world-class brand standard and meet all customer’s requirements. We achieved many global certificates.

Our company produces all kinds of terry socks, flat socks, five fingers socks… with silicon or embroidery styles and so on. The main customers are Japan, South Korea, America…

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần