Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp MIS

Lô XN6-1A, khu cn Đại An mở rộng, TT Lai Cách, H. Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương. Xem bản đồ

7 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Công Nhân Cơ Khí

31/12/2021 Hà Nam, Hải Phòn... 12 triệu - 15 triệu Hợp đồng

Công Nhân Bốc Xếp

30/11/2021 Quảng Ninh 10 triệu - 12 triệu Dài hạn

Công Nhân Cơ Khí

30/10/2021 Hà Nam, Hải Phòn... 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Lao Động Phổ Thông

31/08/2021 Hà Nam, Hải Dươn... 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Công Nhân Cơ Khí

30/06/2021 Hà Nam, Hải Phòn... 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Cơ Khí

30/04/2021 Hải Dương Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Cơ Khí

30/04/2021 Hải Dương Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Lô XN6-1A, khu cn Đại An mở rộng, TT Lai Cách, H. Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương.
  • Quy mô:
  • Website: