Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam Xem bản đồ

www.tuyendung.thaco.com.vn


Xác thực
11 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Người sáng lập là ông TRẦN BÁ DƯƠNG, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO. Tổng số nhân sự hiện nay của THACO gần 20.000 người.

Triết lý kinh doanh của THACO là “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước” dựa trên 5 trụ cột chính yếu đó là: TRIẾT LÝ giá trị, CHIẾN LƯỢC khác biệt, QUẢN TRỊ đặc thù, NHÂN SỰ phù hợp, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC văn hóa và thuận tiện.

Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH LINH KIỆN PHỤ TÙNG

30/07/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI

01/07/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên viên Marketing sản phẩm

15/07/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên viên SEO

16/07/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên viên Quản trị hệ thống

10/07/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên viên vật tư, linh kiện

03/06/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên viên nhân sự

29/04/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên viên kỹ thuật phần mềm (Lập trình viên)

01/06/2020 Quảng Nam Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty