Công ty Cổ phần thủy điện Thượng Sơn Tây

Nhà máy thủy điện Thượng Sơn Tây, xã Sơn Mùa huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Xem bản đồ


Xác thực
5 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

HOT Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện

31/07/2021 Quảng Ngãi Thương lượng Toàn thời gian cố định

HOT Giám Đốc/Phó Giám Đốc Ban QLDA Thủy Điện Công Ty Thượng Sơn Tây

31/10/2021 Quảng Ngãi Thương lượng Toàn thời gian cố định

Trưởng Ca Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện

15/07/2021 Quảng Ngãi Thương lượng Toàn thời gian cố định

Phó Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Thủy Điện

19/04/2021 Quảng Ngãi Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phụ Trách Kế toán

19/04/2021 Quảng Ngãi Thương lượng Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Thượng Sơn Tây, xã Sơn Mùa huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Quy mô:
  • Website: