Công ty cổ phần Vilaconic

Km700 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Nghi Phú, thành phố Vinh Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

30/11/2021 Nghệ An 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Km700 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Nghi Phú, thành phố Vinh
  • Quy mô:
  • Website: