Công Ty CP Dược Phẩm Vạn Ngân

Bình Dương Xem bản đồ

37 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Hành Chính Văn Thư

30/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

30/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA/QC Văn Phòng

28/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhập Liệu

21/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

21/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

17/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Lễ Tân

08/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Phẩm

08/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

08/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thư Ký Văn Phòng

31/12/2020 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

31/12/2020 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA/QC Văn Phòng

04/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Quy mô:
  • Website: