Công Ty CP May Minh Anh Đô Lương

Xóm 11, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An Xem bản đồ

https://www.facebook.com/Mayminhanhdoluong/

14 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chuyên sản xuất và gia công quần áo xuất khẩu

Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN DA (GAP)

31/12/2020 Nghệ An Thương lượng Dài hạn

Chuyên Viên Hệ Thống

28/01/2021 Nghệ An Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên An Toàn Lao Động HSE

25/01/2021 Nghệ An Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhân Sự

29/01/2021 Nghệ An Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

15/08/2020 Nghệ An Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thư ký tổng giám đốc

23/09/2020 Nghệ An 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Trợ lý Tổng giám đốc

10/09/2020 Nghệ An 15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

10/09/2020 Nghệ An 15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân viên kế toán doanh thu

07/12/2019 Nghệ An 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân viên hành chính

07/12/2019 Nghệ An 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Phó phòng hành chính

16/12/2019 Nghệ An 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhân sự

09/12/2019 Nghệ An 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Xóm 11, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An
  • Quy mô: trên 5000 CNV
  • Website: https://www.facebook.com/Mayminhanhdoluong/