Công ty Điện Tử Samsung

Yên Phong Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Công Nhân Điện Tử

30/08/2021 Bắc Ninh 7 triệu - 10 triệu Không cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Yên Phong
  • Quy mô:
  • Website: