Công Ty Life and Building Safety Initiative

Room A5.27, Block A, Rivergate Residence, No. 155 Ben Van Don Street, Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Senior Factory Co-Ordinator

30/09/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Room A5.27, Block A, Rivergate Residence, No. 155 Ben Van Don Street, Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Quy mô:
  • Website: