Công ty sản xuất Phúc Bình Dương

109 Thạnh Tân Thạnh Tây Tân Biên Tây Ninh Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Chuyên sản xuất các loại gia vị và ngàng nghề xuất nhập khẩu nông sản

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

30/09/2020 Tây Ninh 5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 109 Thạnh Tân Thạnh Tây Tân Biên Tây Ninh
  • Quy mô: Công ty sản xuất Thực phẩm
  • Website: