Công ty TC Group

37-39-41 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5 Xem bản đồ

https://tcvietnam.vn/

17 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ: TC Group triển khai chương trình “ TC Group - Điểm tựa tài chính vững chắc cho sức khỏe của khách hàng” giúp thành viên, khách hàng hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm. Nhằm tạo cho mỗi cá nhân, gia đình đạt được quỹ tài chính dự phòng ứng phó trước tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Tạo lập quỹ giáo dục, quỹ hưu trí… trên cơ sở lựa chọn những sản phẩm tinh hoa, ưu việt, tiên tiến nhất.

Tuyển dụng

Chuyên Viên Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Trưởng Phòng Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Chuyên Viên Kinh Doanh

28/11/2020 Hồ Chí Minh 3 triệu - 5 triệu Hợp đồng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

28/11/2020 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Trợ Lý Kinh Doanh

28/11/2020 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Chuyên Viên Kinh Doanh

27/11/2020 Hồ Chí Minh 3 triệu - 5 triệu Hợp đồng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Chuyên Viên Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Trưởng Phòng Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Dài hạn

Chuyên Viên Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 20 triệu - 25 triệu Dài hạn

Trưởng Phòng Kinh Doanh

30/11/2020 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 37-39-41 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5
  • Quy mô: Trên 10 người
  • Website: https://tcvietnam.vn/