Công ty TNHH HIMCOM

27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM Xem bản đồ

www.himcom.vn


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH HIMCOM (Một thành viên thuộc Emmaus Group) là chuyên gia giải pháp kinh doanh trong lĩnh vực Nhân sự. Với quan niệm:“Muốn kinh doanh tốt, phải có đạo đức tốt”. HIMCOM kiến tạo một môi trường làm việc thân thiện và mọi hành xử trên sự tôn trọng và công bằng. Vì con người là yếu tố nền tảng cho sự phát triển và “chỉ có những con người chất lượng mới tạo nên sản phẩm dịch vụ chất lượng”.

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần