Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Lo E - KCN Trang Due - Hong Phong - An Duong - Hai Phong Xem bản đồ

4 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Tax Assistant

20/01/2022 Hải Phòng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Safety Engineer

20/01/2022 Hải Phòng Thương lượng Toàn thời gian cố định

General Affairs Assistant

20/01/2022 Hải Phòng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Chất Lượng (QA)

20/01/2022 Hải Phòng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Lo E - KCN Trang Due - Hong Phong - An Duong - Hai Phong
  • Quy mô:
  • Website: