Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific world

Thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Xem bản đồ

9 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Giám Đốc Phòng Máy

04/06/2021 Bắc Giang Thương lượng Hợp đồng

Giám Đốc Phòng Thí Nghiệm

04/06/2021 Bắc Giang Thương lượng Hợp đồng

Giám Đốc Kỹ Thuật

19/02/2021 Bắc Giang 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh

19/02/2021 Bắc Giang 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Tài Chính

19/02/2021 Bắc Giang 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Chuyên gia thí nghiệm

02/03/2020 Bắc Giang 30 triệu trở lên Hợp đồng

Tổng giám đốc

31/03/2020 Bắc Giang 30 triệu trở lên Hợp đồng

Giám đốc kinh doanh

22/11/2019 Bắc Giang Thương lượng Hợp đồng

Giám đốc sản xuất

01/11/2019 Bắc Giang Thương lượng Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
  • Quy mô:
  • Website: