Công ty TNHH TAGII

Nguyễn Trọng Tuyển, Hồ Chí Minh Xem bản đồ


Xác thực
1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Trài nghiệm căn hộ cao cấp với chi phí thấp nhất

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần