Công Ty TNHH Tân Đức

Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Xem bản đồ


Xác thực
13 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Tuyển Dụng

12/02/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Phẩm

12/02/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Điều Phối

06/02/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Văn Thư

30/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên KCS Thành Phẩm

23/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhập Liệu

22/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

21/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua

17/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kho Vận

13/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

31/12/2020 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên R&D

06/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Văn Phòng

07/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
  • Quy mô:
  • Website: