Cửa hàng Diệu Linh

Tân phú Xem bản đồ

4 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Công ty phân phối các mặt hàng về tiêu dùng , mĩ phẩm, cho các tổng đại lý, siêu thị

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần