Công ty TNHH TM ĐÔNG DƯỢC CAO TP

110 Đường D1 Xem bản đồ

5 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Ký Kết Hợp Đồng

15/08/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kho

15/08/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

15/08/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Bán thời gian

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

15/08/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Lao Động Phổ Thông

15/08/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 110 Đường D1
  • Quy mô:
  • Website: