Công ty TNHH Want Want Vietnam

Lô 23B, 25A, 29A, 30 Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước Xem bản đồ

6 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Nhân Sự

28/03/2021 Tiền Giang Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Giám Sát Chất Lượng

28/02/2021 Tiền Giang 15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

13/02/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua Thiết Bị

31/01/2021 Tiền Giang Thương lượng Toàn thời gian cố định

Quản Lý Thiết Bị

31/01/2021 Tiền Giang Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chủ Quản Chuyên Về Điện

31/01/2021 Tiền Giang Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Lô 23B, 25A, 29A, 30 Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước
  • Quy mô:
  • Website: