Công ty TNHH Xuân Long

TNHH XUÂN LONG Xem bản đồ

3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Giám Sát Công Trình

15/05/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Biện Pháp Thi Công

15/05/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Dự Toán

15/05/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: TNHH XUÂN LONG
  • Quy mô:
  • Website: