Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/05/2021

Trợ Lý Quản Lý

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/04/2021

Trợ Lý Tiếng Trung

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 14/05/2021

Nhân Viên Tiếp Nhận Và Xử Lý Hồ Sơ

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 08/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Thư Ký Dự Án

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Trao Đổi Thông Tin

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Thống Kê Đơn Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 15/04/2021

Thư Ký Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Thư Ký Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 26/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/05/2021

Nhân Viên Giao Nhận Container Tại Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Kế Toán

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/04/2021

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Grabmap

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/06/2021

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Grabmap

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/06/2021

Nhân Viên Quản Lý Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Trợ Lý Giám Đốc Vận Hành

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 02/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

89 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 02/03/2021

Các từ khóa phổ biến