Chức năng này chỉ dành cho nhà tuyển dụng,
vui lòng đăng nhập NTD để sử dụng

Đăng nhập Tìm việc làm

Tìm việc AI gợi ý cho bạn

Kỹ Sư Xây Dựng

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Content Marketing

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kinh Doanh

31/07/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Marketing

04/08/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn

15/06/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên BackOffice

29/05/2021 Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự

01/06/2021 Hà Nội
Thương lượng Thực tập sinh

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh

07/07/2021 Bình Dương
Thương lượng Dài hạn

Chuyên Viên Nội Dung

07/07/2021 Hà Nội
Thương lượng Dài hạn

Nhân Viên Bán Hàng

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự

30/06/2021 Hồ Chí Minh
1 triệu - 3 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nghiệp Vụ Logistics - Cost Controller

31/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kho

30/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

06/06/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Giám Đốc Bộ Phận Nhuộm

05/06/2021 Đồng Nai
Thương lượng Bán thời gian

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

07/06/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định