Chức năng này chỉ dành cho nhà tuyển dụng,
vui lòng đăng nhập NTD để sử dụng

Đăng nhập Tìm việc làm

Tìm việc AI gợi ý cho bạn

Thư Ký Ban Giám Đốc

31/05/2021 Hà Nội
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Admin Kho

08/05/2021 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Kinh Doanh

15/05/2021 Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Designer Lĩnh Vực Thời Trang

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn

22/05/2021 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu Bán thời gian

Nhân Viên Kinh Doanh

22/05/2021 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

22/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Digital Marketing

31/05/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Chốt Đơn

30/04/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

28/04/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Phòng Đào Tạo

23/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Truyền Thông Marketing

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Ecommerce Excutive

23/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tuyển Dụng

31/05/2021 Hồ Chí Minh
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Đấu Thầu Kiêm Hành Chính

30/06/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

16/07/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

29/04/2021 Hà Nội
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng

31/05/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Hợp đồng

Chuyên Viên Marketing Nội Thất

31/05/2021 Quảng Ninh
Thương lượng Toàn thời gian cố định