Chức năng này chỉ dành cho nhà tuyển dụng,
vui lòng đăng nhập NTD để sử dụng

Đăng nhập Tìm việc làm

Tìm việc AI gợi ý cho bạn

Nhân Viên Bán Hàng Minigood Tại TTTM Hà Nội

30/04/2021 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Cửa Hàng Phó (QLCH) - Tại TTTM Quận Thủ Đức, Quận 2, Bình Thạnh, Quận 9

30/04/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

30/04/2021 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Digital Marketing

31/05/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Thu Nhập 15 - 20 triệu

31/05/2021 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giám Sát Dự Án Hạng I

20/05/2021 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án Hạng 1

20/05/2021 Hà Nội
20 triệu - 25 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tuyển Dụng

30/04/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

19/07/2021 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

09/05/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn

15/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Beauty Advisor

19/07/2021 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Bán Hàng

30/06/2021 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Nhân Viên Làm Cơm Hộp Tại Nhật Bản

30/04/2021 Hồ Chí Minh
25 triệu - 30 triệu Toàn thời gian cố định

Marketing Executive

20/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Mua Hàng

31/05/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Tổ Chức Sản Xuất Phim Sitcom

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quay phim Sitcom

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Đạo Diễn Phim Sitcom

31/05/2021 Hà Nội
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định