Chức năng này chỉ dành cho nhà tuyển dụng,
vui lòng đăng nhập NTD để sử dụng

Đăng nhập Tìm việc làm

Tìm việc AI gợi ý cho bạn

Nhân Viên Kinh Doanh

30/04/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Biên Tập Viên Nội Dung

30/04/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Cửa Hàng Phó (QLCH) - Tại TTTM Quận Thủ Đức, Quận 2, Bình Thạnh, Quận 9

30/04/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Nha Khoa

22/04/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật

31/05/2021 Bình Dương
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sale Marketing Online

31/05/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Tư Vấn Bán Hàng

15/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Marketing

30/04/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Kho

30/04/2021 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bán Hàng

15/04/2021 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Giao Hàng

31/05/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Trưởng Nhóm Marketing

30/04/2021 Hồ Chí Minh
12 triệu - 15 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

15/04/2021 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sales Online

31/05/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

15/05/2021 Đồng Nai
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

30/04/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

23/04/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản

31/05/2021 Hà Nội
3 triệu - 5 triệu Toàn thời gian cố định