Chức năng này chỉ dành cho nhà tuyển dụng,
vui lòng đăng nhập NTD để sử dụng

Đăng nhập Tìm việc làm

Tìm việc AI gợi ý cho bạn

Nhân Viên Tư Vấn

15/06/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thực Tập Sinh MO

08/06/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Bán thời gian

Nhân Viên Thiết Kế Rập

15/06/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thiết Kế Nội Ngoại Thất

31/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

26/05/2021 Bắc Ninh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

30/06/2021 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Thuế

15/05/2021 Hà Nội
10 triệu - 12 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Telesales Tín Chấp

30/06/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tuyển Dụng

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Leader Team Telesales

30/06/2021 Hồ Chí Minh
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chốt Cuộc Hẹn

31/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

31/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Phần Mềm

30/06/2021 Hồ Chí Minh
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

15/05/2021 Long An
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ

31/05/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu

22/05/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

31/05/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

31/05/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định