Chức năng này chỉ dành cho nhà tuyển dụng,
vui lòng đăng nhập NTD để sử dụng

Đăng nhập Tìm việc làm

Tìm việc AI gợi ý cho bạn

Chuyên Viên Tiktok - Tiktoker

30/06/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Livestream - Streamer

30/06/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Content Leader

31/07/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

20/07/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thiết Kế

30/06/2021 Đà Nẵng
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Lập Trình Viên Asp.Net

30/06/2021 Hà Nội
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng

30/06/2021 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Thiết Kế

15/07/2021 Hồ Chí Minh
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Maketing

10/07/2021 Hà Nội
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xử Lý Nhập Liệu

31/07/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Field Applications Engineer

26/08/2021 Hồ Chí Minh
12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

PHP Developer

11/08/2021 Hồ Chí Minh
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Mảng Logistic

31/07/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng

30/06/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thanh Toán BHYT

31/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Bán thời gian

Chuyên Viên PR Marketing

30/07/2021 Hà Nội
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

16/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định