Chức năng này chỉ dành cho nhà tuyển dụng,
vui lòng đăng nhập NTD để sử dụng

Đăng nhập Tìm việc làm

Tìm việc AI gợi ý cho bạn

Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Máy Ép Và Búa Đóng Cọc Bê Tông

30/06/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng...
10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sale Admin

08/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Telesale

10/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

IT Helpdesk

15/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Biên Kịch

10/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Nhân sự

25/06/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng Ban Dự Án

31/07/2021 Hải Dương
15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn

30/06/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản

26/08/2021 Hà Nội, Thái Nguyên
3 triệu - 5 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn

28/07/2021 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thiết Kế

10/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng

25/06/2021 Đà Nẵng
5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục

25/08/2021 Hồ Chí Minh
30 triệu trở lên Hợp đồng

Thư Ký Dự Án

31/07/2021 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA

17/07/2021 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng

31/08/2021 Bình Dương
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

31/08/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

10/07/2021 Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Kế Toán Thuế

31/08/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Mua Hàng

31/08/2021 Hà Nội
Thương lượng Toàn thời gian cố định