IMT Solutions

55-57 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình Xem bản đồ

http://www.imt-soft.com

3 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

IMT Solutions, with Sao Khue, Leading IT Outsourcing Enterprise and Vietnam’s 40 Leading IT Companies awards, provides a rich variety of IT outsourcing, digital content and business intelligence solutions. With its extensive expertise and high quality resources, IMT offers its clients the value-added solutions that help reduce their operating costs and time to market while improving the quality of the products.
Our strengths are built on:
• Long-term relationship
• Experience and expertise
• Consistent high quality with Competitive cost
• Flexibility
• Scalability

For more information, please visit us at:
http://www.imt-soft.com
http://www.linkedin.com/companies/imt-solutions
http://www.facebook.com/imtsolutions

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần