Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Phòng Thi Công Nội Thất

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Phòng Nhân Sự

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/07/2021

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/07/2021

Quản Trị Fanpage

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/08/2021

Leader Content

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Kế Toán Trưởng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Giám Đốc Quản Lý Dự Án

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Quản Lý Nhãn Hàng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/08/2021

Kế Toán Trưởng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 24/08/2021

Kế Toán Trưởng

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/07/2021

Trưởng Phòng Nhân Sự

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/07/2021

Chỉ Huy Trưởng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội,Quảng Trị Hạn nộp: 01/08/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/07/2021

Quản Lý Sản Xuất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2021

Tổ Trưởng Nhà Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Technical Leader

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2021

Giám Đốc Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/09/2021

Phó Giám Đốc Năng Lượng Và Thiết Bị Công Nghệ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2021

Trưởng Phòng Vật Tư Vận Tải

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 09/09/2021

Kế Toán Trưởng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 10/09/2021

Trưởng Phòng Thiết Bị Công Nghệ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Bình... Hạn nộp: 31/08/2021

Trưởng Phòng Năng Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Định,Hà Nội... Hạn nộp: 31/08/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/08/2021

Quản Lý Nhân Sự

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 02/08/2021

Quản Lý Vận Hành

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/09/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

111 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 27/07/2021