Nhân Viên Kho Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/10/2021

Nhân Viên Quản Lý Kế Hoạch

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 10/10/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Nhân Viên Phân Loại Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/10/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Đồng... Hạn nộp: 30/11/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 23/10/2021

Nhân Viên Thu Mua & Kiểm Soát Chất Lượng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Tây,Hưng Yên,... Hạn nộp: 20/10/2021

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2021

Nhân Viên Thống Kê

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 15/10/2021

Nhân Viên Kho (Thu nhập 8 triệu - 10 triệu)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 21/10/2021

Nhân Viên Thu Mua Thuốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Mua Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/10/2021

Nhân Viên Mua Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Kế Toán Vật Tư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Mua Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Chủ Quản Kho Biết Tiếng Trung

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/09/2021

Chuyên Viên Mua Hàng FMCG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Bưu Cục

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thái Bình,Ninh B... Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Khu Vực

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nam,Ninh Bình... Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật