Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số lượng: 3

Chức vụ: Nhân viên

Ngày đăng tuyển: 31/08/2020

Mô tả công việc

– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .
– Tính toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.
– Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách.
– Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.
– Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước.
– Cung cấp thông tin chính xác trung thực, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
– Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.
– Định khoản và phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.
– Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
– Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ và kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý.
– Phản ánh và giám đốc kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lượng, chất lượng và giá trị.
– Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.
– Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng.
– Cân đối thuế đầu ra phải nộp với thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn hợp lý.
– Hàng tháng,quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
– Báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.
– Lập kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.
– Lập tờ khai hàng hóa mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT.
– Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.
– Lập bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
– Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.
– Đề xuất các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc với Kế toán trưởng
– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu
– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
– Đề xuất hướng xử lý khi yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng chưa phù hợp .
– Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .

Quyền lợi được hưởng

- Lương thưởng theo thỏa thuận

Yêu cầu công việc

- Nhanh nhẹn , Trung thực.

Yêu cầu hồ sơ

- Đơn Xin việc
- Hồ sơ cá nhân
- Bằng cấp liên quan
- Giấy khám sức khỏe
 • Yêu cầu giới tính
  Không yêu cầu
 • Bằng cấp
  Cử nhân
 • Kinh nghiệm
  1 năm
 • Ngôn ngữ
  Không yêu cầu

Việc làm theo tiêu chí

Tìm kiếm nâng cao