LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 18/11/2020

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 30/10/2020

Công Nhân Linh Kiện Điện Thoại (Đi Làm Ngay)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 03/01/2021

Công Nhân Cơ Khí

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Thợ Thạch Cao

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên May Da

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Phụ Việc Đóng Gói Không Cần Kinh Nghiệm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông Đứng Máy Sản Xuất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên BUỒNG PHÒNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Lao Động Phổ Thông (Nam)

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Công Nhân Mài Đá

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 15/11/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Sắp Xếp Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/12/2020

THỢ PHỐI HÀNG

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

THỢ ỦI QUẦN ÁO

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng