LINAGORA COMPANY LIMITED

Tầng 8 (Toong), VPBank Tower, 5 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Ha Noi Xem bản đồ


Xác thực
8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Mobile Developer

31/01/2021 Hà Nội 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Moodle LMS Developer (Freelance)

31/12/2020 Hà Nội Thương lượng Hợp đồng

Technical Consultant

31/12/2020 Hà Nội 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Devops Engineer

31/12/2020 Hà Nội 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Full-stack Javascript Developer

31/12/2020 Hà Nội 25 triệu - 30 triệu Toàn thời gian cố định

System Admin Engineer

31/12/2020 Hà Nội Thương lượng Toàn thời gian cố định

Senior Automation Tester

31/12/2020 Hà Nội 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Senior IOS Developer

30/11/2020 Hà Nội 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Tầng 8 (Toong), VPBank Tower, 5 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Ha Noi
  • Quy mô:
  • Website: