Graphic Designer

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Google Ads

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Chuyên Viên Digital Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing Online Ads

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Chạy Quảng Cáo Facebook & Google Ads

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Leader Digital Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Quản Lý Hình Ảnh Công Ty

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Trưởng Bộ Phận Sales & Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Biên Tập Viên Quản Lý Fanpage

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing Dược

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 21/01/2021

Nhân Viên Marketing Sàn Thương Mại Điện Tử (Content/ Performance)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/03/2021

Nhân Viên Trade Excecution

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Quay Video Handmade

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Marketing Online

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: Thương lượng Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/02/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 15/02/2021

Quản Lý Pr Truyền Thông

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/02/2021

Quản Trị Viên Website

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 05/02/2021

Nhân Viên Digital Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/02/2021

Nhân Viên Content Marketing (Thu Nhập Từ 8 - 14 Triệu)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Trưởng Nhóm Marketing (FB ADS)

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Marketing Executive

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Các từ khóa phổ biến