(Gấp) Kỹ Thuật Viên

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư Cơ Khí Kỹ Thuật

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Chuyên Môn

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Bản Đồ (GIS)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/11/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Nhôm Kính

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Kỹ Sư Hiện Trường Về CCTV

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 30/11/2020

Thợ Sửa Khóa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/12/2020

KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kiểm Đếm Sản Phẩm Tại Quầy

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Thợ Thạch Cao

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

THỢ HÀN (WELDERS)

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Thợ Hàn Tig

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

KỸ THUẬT VIÊN MÁY GẦM

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Sữa Chữa Bảo Trì Xe

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/11/2020

THỢ PHỤ CHÀ NHÁM

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2020

Thợ Cơ Khí

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 31/10/2020

Thợ Hàn

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư Cơ Khí

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/11/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

KỸ THUẬT VIÊN HỌC NGHỀ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Quảng Bình Hạn nộp: 31/10/2020

Thợ Sơn Ô Tô

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 05/11/2020

Thợ Cơ Khí

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 30/11/2020

Thợ Cơ Khí Thang Máy

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 02/11/2020

Nhân Viên Phòng Mẫu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Thuật viên Sơn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Nhập Liệu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Kỹ Sư Thiết Kế Chế Tạo Máy

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Thợ Lắp Ráp Ô Tô

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng