• Nhân Viên PHP Developer

 • HELIOS SOFTWARE CO. LTD
 • Khu vực tuyển dụng: Hồ Chí Minh
 • Mức lương:   Thương lượng
 • Lượt xem: 496 .   Ngày duyệt: 02/11/2021
  Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021   Đã hết hạn

Mức lương: Thương lượng

Hình thức làm việc: Làm việc Online/ Từ xa

Địa điểm làm việc: 1181 Nguyễn Văn Linh, Tân Quy, Quận 7

Số lượng: 2

Chức vụ: Nhân viên

Ngày đăng tuyển: 01/11/2021

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Mô tả công việc

- Semi/Senior Nodejs Back End
- Participate in analysis, design and product development using ReactJS, NodeJS
- Work alongside product managers and clients to build websites
- Build high performance, scalable and testable components for our websites
- Investigate and implement state of the art technologies to improve site reliability, customer experience, and raw performance
- Think outside the day-to-day and propose ways to elevate the product

Quyền lợi được hưởng

- Competitive salary package
- Open dynamic working environment with stunning colleagues
- Unlimited sick leave, official holidays, and at least 12 paid days off per year

Yêu cầu công việc

- At least 1 year experience in NodeJS, ReactJS, Typescript, ExpressJS, NestJs
- Knowing about build dApp that combines a smart contract is a big advantage
- Knowing about Redux, WebSockets, Async, Webpack is an advantage
- Familiarity with Design pattern: IoC/DI (Inversion of Control, Dependency Injection), Factory Pattern, Domain Driven Design, Clean Architecture, Reactive - --Programming, Publish Subscribe Pattern, Singleton Pattern, Adapter Pattern
- Knowledge of RESTful API design & programming
- Have an understanding of data architecture & database
- Knowing Typescript is an advantage
- Knowing about IoC and DI is an advantage
- Agile, sociable, good at research and self-study, high responsibility at work.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về NodeJS, ReactJS, Typescript, ExpressJS, NestJs
- Biết về xây dựng dApp kết hợp hợp đồng thông minh là một lợi thế lớn
- Biết về Redux, WebSockets, Async, Webpack là một lợi thế
- Quen thuộc với mẫu thiết kế: IoC / DI (Inversion of Control, Dependency Injection), Factory Pattern, Domain Driven Design, Clean Architecture, Reactive Programming, Publish Subscribe Pattern, Singleton Pattern, Adapter Pattern
- Kiến thức về lập trình & thiết kế API RESTful
- Có hiểu biết về kiến ​​trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu
- Biết Typecript là một lợi thế
- Biết về IoC và DI là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu khó nghiên cứu và tự học, trách nhiệm cao trong công việc.

Từ khóa:

Chia sẻ tin tuyển dụng

Sao chép đường dẫn

https://timviec.com.vn/nhan-vien-php-developer-38919.html

Chia sẻ qua mạng xã hội

 • Yêu cầu giới tính
  Không yêu cầu
 • Bằng cấp
  Cao đẳng
 • Kinh nghiệm
  1 năm
 • Ngôn ngữ
  Không yêu cầu

Tìm kiếm nâng cao