Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

Phòng 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Kế Hoạch Phụ Liệu Xưởng Than Hoạt Tính

30/05/2021 Hải Phòng 20 triệu - 25 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Phòng 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Quy mô:
  • Website: