Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (C&B)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/05/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/06/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/05/2021

Cán Bộ Hồ Sơ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/05/2021

Trợ Lý Bất Động Sản

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/06/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/06/2021

Trợ Lý Kinh Doanh Tại Ecopark

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Hậu Kỳ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Quản Lý Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/05/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/05/2021

Thư Ký Ban Giám Đốc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Trợ Lý Phòng Đào Tạo

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 23/05/2021

Nhân Viên Đấu Thầu Kiêm Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Cộng Tác Viên Nhập Liệu

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

7 vị trí đang tuyển dụng


15 triệu - 20 triệu 12/03/2021

Các từ khóa phổ biến