Nhân Viên Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 11/11/2020

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 21/11/2020

Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/11/2020

Thư Ký Ban Lãnh Đạo

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/11/2020

Trợ Lý Tuyển Dụng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

TRỢ LÝ NHÂN SỰ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Trợ Lý

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Trợ Lý Pháp Lý

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán Hành Chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Văn Phòng Tổng Hợp

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 11/11/2020

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/11/2020

TRỢ LÍ NHÂN SỰ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2020

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 14/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 23/09/2020