Nhân Viên Cập Nhật Dữ Liệu Tiếng Anh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2021

Nhân Viên Phân Tích Hồ Sơ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Support

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Admin Support Team Công Nghệ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2021

Trợ Lý Kỹ Thuật

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 06/08/2021

Trợ Lý Tiếng Trung

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trợ Lý Giám Đốc Kiêm ERP

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/07/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/07/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 09/09/2021

Trợ Lý Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Thư Ký Dự Án

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/08/2021

Nhân Viên Xử Lý Nhập Liệu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trợ Lý Bod - Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/08/2021

Thư Ký Y Khoa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

111 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 27/07/2021